Gedrag gebaseerde veiligheid zegt iets over de staat van de werknemer, of hij in staat is om een veilige situatie van een onveilige situatie te onderscheiden terwijl hij zijn werk uitvoert.

Veel ongevallen op de werkplek kunnen worden vermeden als werknemers afdoende maatregelen heeft genomen tegen een onveilige situatie, denk bijvoorbeeld aan een het dragen van hittebestendige handschoenen.

Gedrag gebaseerde veiligheid is een principe geleid door juiste gedragsbesluiten binnen een redelijk termijn. Er zijn drie variabelen van de basisnormen voor de veiligheid die wanneer gecombineerd worden, adequaat ongevallen op de werkplek kunnen elimineren. Deze variabelen zijn; de persoon, hun omgeving en het gedrag van de persoon.

Het persoonscomponent is afhankelijk van de werknemer en hoe efficiënt hij zijn werk kan uitvoeren zonder dat hij zich in gevaarlijke situatie hoeft te wringen. Dit betreft ook de fysieke vaardigheden van de werknemer, training en ook zijn ervaring in het werk wat hij doet.

De omgevingscomponent betreft alle controle systemen en gereedschappen die zijn aangebracht om een veilige werkplek mogelijk te maken. Ook betreft dit de taken die de werknemers toegewezen krijgen en de bedrijfscultuur die heerst. De derde factor is gedrag, welke vaak voor lief word genomen, houd in welke beslissingen de werknemer neemt wanneer hij zijn werk uitvoert.

Gedrag gebaseerde veiligheid zorgt ervoor dat dit word geanalyseerd en verbeterd. Het is een constant proces in verbetering van veiligheids- en gedragsmaatregelen. Het analyseren van verschillende individuen is een belangrijk aspect van gedrag gebaseerde veiligheid.

Werkgevers zouden periodiek gecontroleerd moeten betreffende de maatregelen die zijn nemen voor de werknemers om een veilige werkplek mogelijk te maken. Goede informatie moet beschikbaar zijn van elke werknemer en zijn gedrag gebaseerd op veiligheid. Werknemers kunnen dan weer op deze gegevens gecorrigeerd en geadviseerd worden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Werkgevers zullen voldoende de veiligheid en het gedrag van de werknemers analyseren, terwijl zij de verschillende wijzigingen qua veiligheid doorvoeren. Zo kan worden gezien of de maatregelen wel voldoende effect hebben, en wat voor effect zij hebben op de veiligheid.

De veiligheid in de werkomgeving bevatten verschillende aspecten, en deze zullen allen samen moeten werken om ongelukken en onveilige situaties te elimineren. Het gebruik van veilige bedrijfskleding en gereedschap is één aspect van veiligheid op de werkplek die niet over het hoofd mag worden gezien.

Elke werknemer moet goede persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) dragen terwijl hij zijn werk uitvoert. Persoonlijk beschermingsmiddelen betreffen werkkleding, werkschoenen, veiligheidshelmen en hitte bestendige werkhandschoenen. Het gebruik van PBM’s op de werkplek zorgen voor veiligheid en dat werknemers zelfverzekerd hun werk kunnen uitvoeren.